Martí

Segons el meu parer no existeixen diferències entre una obra fotogràfica i una obra pictòrica.

A les meves obres poden coexistir ambdues disciplines. Unes amb més presència de la tècnica fotogràfica, d'altres més properes a la pintura.

Tot i que utilitzo també d'altres tècniques, la col·lecció que ara mostro de "Giclée" consisteix en obres pictòriques creades com a fotògraf o obres fotogràfiques creades com a pintor.

Crec que predomina la meva visió com un pintor que conceptua, enquadra i li dóna un tractament pictòric mes que no pas com un fotògraf.

En qualsevol cas no crec tingui més importància.

Allò fonamental és el resultat final amb independència de la tècnica utilitzada.